Vin­du­es­sa­e­det bli­ver end­nu bed­re

BT - - REJSER -

De fle­ste er eni­ge om, at det va­er­ste flysa­e­de er i mid­ten, mens der er del­te me­nin­ger om, hvor­vidt det er bedst at sid­de ved gan­gen el­ler ved vin­du­et. Er du imid­ler­tid en af dem, der er mest til vin­du­es­plad­sen, så er der godt nyt. Fir­ma­et B/E Aeros­pa­ce at nem­lig ud­vik­let en ny tek­no­lo­gi, som er ble­vet døbt So­lar Eclip­se. Ved hja­elp af det lys, der kom­mer ind fra vin­du­et, kan den om­sa­et­te so­le­ner­gi og op­la­de fly­pas­sa­ge­rens te­le­fon, mens man er i luf­ten. Gen­nem et sol­pa­nel uden for vin­du­et kan den om­sa­et­te ener­gi, via den tek­no­lo­gi, som bli­ver in­te­gre­ret ind i vin­du­et. So­lar Eclip­se vandt for ny­ligt en Spark-pris for bed­ste kon­cept. Foto: B/E Aeros­pa­ce PR

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.