RANCHENS HI­STO­RIE

BT - - REJSER -

For­skel­li­ge in­di­a­ner­stam­mer bo­e­de på det om­rå­de, der i dag er Ghost Ranch, ind­til de span­ske conquista­do­res an­kom, og den span­ske kon­ge i 1766 gav jorden til en ge­ne­ral, der dog al­drig slog sig ned her. Det gjor­de i ste­det Ar­chu­le­ta-brød­re­ne, der var kva­egty­ve og gem­te de stjå­l­ne kva­eg i om­rå­dets slug­ter. De­res hyt­te lig­ger sta­dig på Ghost Ranch. Den ae­ld­ste Ar­chu­le­ta slog sin yng­ste bror ihjel i en op­he­det dis­kus­sion om en po­se guld, der ef­ter si­gen­de sta­dig lig­ger et sted på jorden.

I et for­d­ruk­kent spil po­ker vandt en mand ved navn Roy Pfaf­f­le skø­det til Ghost Ranch, som hans ko­ne, en kon­cert­pi­a­nist fra Bo­ston, fik skre­vet i sit navn, hvor­ef­ter hun blev skilt fra ham da­gen ef­ter. Hun gjor­de til en ’du­de ranch’, hvor folk kun­ne kom­me og ri­de på he­ste.

I 1881 op­da­ge­de ar­ka­e­o­lo­ger fos­si­ler­ne af en hidtil ukendt art di­nosaur. Si­den hen er der ble­vet fun­det ad­skil­li­ge an­dre fos­si­ler pri­ma­ert fra tri­a­s­ti­den, hvoraf nog­le kan ses på Ghost Ran­chs lil­le, ar­ka­e­o­lo­gi­ske mu­se­um.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.