IOC støt­ter ude­luk­kel­se af rus­si­ske at­le­ti­ku­dø­ve­re

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - /ritzau/

Der er fuld op­bak­ning fra Den In­ter­na­tio­na­le Olym­pi­ske Ko­mité (IOC), når det ga­el­der den fort­sat­te ude­luk­kel­se af rus­sisk at­le­tik ved OL i Rio de Ja­neiro.

Fre­dag be­slut­te­de en enstem­mig be­sty­rel­se i Det In­ter­na­tio­na­le At­le­tik­for­bund (IAAF), at rus­si­ske at­le­ti­ku­dø­ve­re ikke skal have lov til at del­ta­ge i de olym­pi­ske le­ge i au­gust. IOC­le­del­sen hav­de i går et te­le­fon­mø­de, og ef­ter­føl­gen­de blev det med­delt, at IAAFs be­slut­ning hil­ses vel­kom­men

»Det er i tråd med IOC’s linje om nult­o­le­ran­ce,« ly­der det fra ko­mi­te­en.

På tirs­dag vil IOC på et mø­de i schweizi­ske Laus­an­ne be­stem­me sig for, om ko­mi­te­en vil føl­ge IAAFs be­slut­ning og ude­luk­ke rus­si­ske at­le­ti­ku­dø­ve­re fra OL i Rio. IAAF åb­ne­de fre­dag for, at en­kel­te rus­si­ske udø­ve­re kan få dis­pen­sa­tion til at del­ta­ge, men det na­ev­ner IOC ikke no­get om i sin før­ste ud­mel­ding om sa­gen si­den fre­da­gens be­slut­ning i IAAF.

IOC slår fast, at det er IAAF, der be­stem­mer, om nog­le at­le­ti­ku­dø­ve­re skal have lov til at del­ta­ge ved OL el­ler ej.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.