Ken­diskoks klub ryk­ker op i al­ler­sid­ste se­kund

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Las­se Vø­ge | lavg@sporten.dk

Claus Mey­ers navn ri­mer ikke på suc­ces. Det vil­le el­lers gi­ve god me­ning, hvis det gjor­de. For alt, hvad stjer­ne­kok­ken rø­rer ved, for­vand­ler sig til en suc­ces.

Tid­li­ge­re var det hans ba­ge­ri­ka­e­de og ver­dens­klas­se-re­stau­ran­ten No­ma. Og nu er det Mey­ers fod­bold­pro­jekt, Ny­kø­bing FC, der har med­vind. I går ef­ter­mid­dag ryk­ke­de Falster­klub­ben op i 1. di­vi­sion med en 3-2-sejr ude over Thi­sted.

Det så el­lers la­en­ge ud til at mis­lyk­kes for Ny­kø­bing FC, der skul­le bru­ge en sejr. Ved stil­lin­gen 2-2 i kam­pens over­tid lig­ne­de det, at det var Brøns­høj, der skul­le ren­de med ra­ek­kens op­ryk­nings­ud­lø­sen­de tred­je­plads. Men så duk­ke­de Kas­per Jen­sen op og score­de til 3-2 for Ny­kø­bing FC, og tri­um­fen var der­med en re­a­li­tet.

Claus Meyer skød in­den den­ne sa­e­son – sam­men med ko­mi­ke­ren Mi­ck Øgen­da­hl, Bi­ri Bi­ri og med den tid­li­ge­re lands­hold­spil­ler Claus Jen­sen – fem mil­li­o­ner kro­ner ind i Ny­kø­bing FC.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.