GADE GÅR EF­TER

BT - - NYHEDER -

kvent und­lod at de­men­te­re, at han stil­ler op mod Kri­sti­an Jen­sen. ik­ke min­dre klart, for­di han valg­te en fre­de­lig løs­ning på den krise, som Løk­ke hav­de ka­stet sit par­ti ud i på grund af skan­da­ler­ne om GGGI og tøj­kø­be­ne på Ven­stres reg­ning.

Ef­ter to års borg­fred og et år i re­ge­ring har Sø­ren Gade ak­ti­ve­ret sin trus­sel om at stil­le op mod Kri­sti­an Jen­sen. Jeg bak­ker op om Lars Løk­ke og det bor­ger­li­ge pro­jekt. Det ir­ri­te­rer mig, at man ta­ler, som om Lars Løk­ke er af­skre­vet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.