Cl­in­tons bedste­fora­el­dre igen

BT - - NYHEDER -

Den de­mo­kra­ti­ske pra­esi­dent­kan­di­dat Hil­lary Cl­in­ton og tid­li­ge­re pra­esi­dent Bill Cl­in­ton er ble­vet bedste­fora­el­dre for an­den gang, da de­res dat­ter Chel­sea lør­dag med­del­er, at hun har født en søn.

»Marc og jeg er over­va­el­det af tak­nem­me­lig­hed og ka­er­lig­hed nu, hvor vi fejrer vo­res søns fød­sel,« skri­ver den 36-åri­ge Chel­sea på Twit­ter.

Chel­sea Cl­in­ton har ved fle­re lej­lig­he­der un­der den igang­va­e­ren­de pra­esi­dentvalg­kamp stå­et gravid ved sin mors si­de ved valg­mø­der.

Søn­nen, der blev født lør­dag, får nav­net Ai­dan Cl­in­ton Mezvin­sky, hed­der det i med­del­el­sen på Twit­ter.

Chel­sea Cl­in­ton har si­den au­gust 2010 va­e­ret gift med in­ve­ste­rings­rå­d­gi­ve­ren Marc Mezvin­sky.

»Vi er ove­nud lyk­ke­li­ge nu, hvor Chel­sea og Marc by­der Char­lot­tes lil­le­bror vel­kom­men til ver­den,« hed­der det i en med­del­el­se fra bedste­fora­el­dre­ne.

Dat­te­ren Char­lot­te blev født den 27. sep­tem­ber 2014.

»Chel­sea og Ai­dan har det beg­ge godt og ny­der den­ne me­get spe­ci­el­le tid sam­men,« skri­ver Hil­lary vi­de­re.

Chel­sea Cl­in­ton er ene­barn. Hun vok­se­de op i Det Hvi­de Hus, da Bill Cl­in­ton var pra­esi­dent fra 1993 til 2001.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.