55-årig dra­ebt i so­lou­lyk­ke

BT - - NYHEDER -

En so­lou­lyk­ke på Nord­ve­st­fyn har nat­ten til søn­dag ko­stet en 55-årig mand li­vet.

»Vi får an­mel­del­sen klok­ken 07.30, men ulyk­ken er sket i lø­bet af nat­ten,« si­ger Hans Fre­de­rik­sen, der er vagt­chef ved Fyns Po­li­ti.

Det var en an­den bi­list, der op­da­ge­de den foru­lyk­ke­de va­re­vogn på Ør­ba­eks­led i Bren­derup. I bi­len sad fø­re­ren liv­løs.

»På det tids­punkt har han va­e­ret død i nog­le ti­mer,« si­ger vagt­che­fen.

Po­li­ti­et ved ik­ke, hvor­dan ulyk­ken er sket, men va­re­vog­nen er af en el­ler an­den grund kom­met ud i ra­bat­ten. Der­ef­ter er den snur­ret rundt, kørt tva­ers over vej­en og hav­net i en grøft.

»Men det ty­der på, at han har få­et høj­re hjul­par ud i ra­bat­ten og så har dre­jet kon­tra og mi­stet her­re­døm­met over bi­len,« si­ger Hans Fre­de­rik­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.