TV2-va­ert gift med mo­del

BT - - NYHEDER -

ROMANTIK Lør­dag kul­mi­ne­re­de ka­er­lig­he­den for mu­si­ke­ren og tv-va­er­ten Mat­ti­as Hun­debøll, der sag­de ja til mo­del­len og jour­na­li­sten Ma­rie He­in Plum ef­ter tre års for­hold. Den 33-åri­ge tv-va­ert og mu­si­ker gif­te­de sig med sin Ma­rie ved en un­der­dørs ce­re­mo­ni lør­dag mid­dag med gu­ir­lan­der sva­jen­de i vin­den, af­slø­rer bil­le­der fra In­s­ta­gram.

»Over­scor­ing. Nu med pa­pi­rer­ne i or­den,« skri­ver den tid­li­ge­re ’Vild med dans’-del­ta­ger til et bil­le­de af ham og hans brud, som og­så har delt bil­le­der fra bryl­lup­pet på sin In­s­ta­gram-pro­fil.

»Så fik man li­ge skif­tet He­in ud med Hun­debøll. En smuk og dej­lig dag i ha­ven med Gen­tof­te Kom­mu­nes ene­ste en­heds­li­ster til at vie os. Den helt sto­re bryl­lups­fest gem­mer vi til na­e­ste som­mer,« af­slø­rer hun vi­de­re.

I ok­to­ber sid­ste år blev par­ret fora­el­dre til lil­le Carl-Egon, og her hyl­de­de Hun­debøll sin den­gang for­lo­ve­de med en ka­er­lig­hed­ser­kla­e­ring på In­s­ta­gram:

»Ma­rie er det se­je­ste men­ne­ske, jeg no­gen­sin­de har mødt - og hun for­vand­le­de sig til det vil­de­ste mo­der­dyr på he­le sa­van­nen, da førstear­vin­gen til min stu­di­e­ga­eld, den rø­de elgu­i­tar og dvd-bok­sen med al­le Ol­sen Ban­den-fil­me­ne skul­le le­ve­res,« lød det bl.a. fra den ny­bag­te far.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.