An­greb ko­or­di­ne­res

BT - - NYHEDER -

Rusland og USA er ble­vet eni­ge om, at der er be­hov for at ko­or­di­ne­re de to lan­des mi­li­ta­e­re ind­sats i Sy­ri­en for at und­gå en al­vor­lig epi­so­de som den, der op­stod for få da­ge si­den. Det op­ly­ser det rus­si­ske for­svars­mi­ni­ste­ri­um.

Det ame­ri­kan­ske for­svars­mi­ni­ste­ri­um med­del­te lør­dag, at det har stil­let spørgs­mål til Rusland om et rus­sisk luf­tan­greb, som tors­dag ram­te op­po­si­tions­styr­ker, der støt­tes af USA. En ame­ri­kansk em­beds­mand kald­te det ’al­vor­ligt be­kym­ren­de’. Det kan bl.a. skyl­des, at der iføl­ge kil­der i Was­hin­g­ton var ame­ri­kan­ske sol­da­ter til ste­de på land­jor­den, da de rus­si­ske fly an­greb.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.