Slå­et i ho­ve­d­et og snit­tet i ma­ven

BT - - NYHEDER -

En 19-årig kvin­de blev i går ved mid­dags­tid til­sy­ne­la­den­de gan­ske umo­ti­ve­ret slå­et i ho­ve­d­et og fik et snit i ma­ven ved et overfald ved hav­nen i Ring­kø­bing.

Po­li­ti­et gen­nem­søg­te igår om­rå­det med hunde i håb om at fin­de spor ef­ter ger­nings­man­den til over­fal­det, som vagt­chef Bjar­ne Ask­holm, Midt- og Ve­stjyl­lands Po­li­ti, be­teg­ner som us­a­ed­van­ligt.

»Kvin­den har ik­ke set ger­nings­man­den, og vi har ik­ke no­get mo­tiv, men kvin­den har ska­der ef­ter overfald,« si­ger Bjar­ne Ask­holm.

Over­fal­det ske­te, da kvin­den kom gå­en­de ad stien. Hun ma­er­ke­de et slag i bag­ho­ve­det og no­get, som i før­ste om­gang føl­tes som et slag el­ler spark i ma­ven.

»Kvin­den mi­ste­de mu­lig­vis be­vidst­he­den et øje­blik, og da hun kom til sig selv, vi­ste det sig, at det, som hun tro­e­de var et spark, var et snit i ma­ven,« si­ger Bjar­ne Ask­holm.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.