Nej, al­le har brug for at re­sti­tu­e­re

BT - - DEBAT -

MAJBRIT BERLAU

mod­ta­get in­te­gra­tionsy­del­se i 12 må­ne­der, skal man ha­ve ret til fe­rie i lig­hed med folk på kon­tant­hja­elp. Al­le voks­ne men­ne­sker har brug for at re­sti­tu­e­re. Folk, der mod­ta­ger in­te­gra­tionsy­del­se, har en 37-ti­mers ak­ti­ve­ring med bå­de sprogun­der­vis­ning og virk­som­heds­prak­tik­ker, så det er ik­ke for­di, de ik­ke la­ver no­get. Bør­ne­ne er der­for i in­sti­tu­tion el­ler sko­le hver dag li­ge­som al­le an­dre børn.

NÅR MAN HAR

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.