Jar­lov: Har sco­ret over ev­ne

BT - - TV / RADIO -

I april hav­de Ma­s­cha Vang ta­get Ras­mus Jar­lov un­der ar­men som ka­va­ler til Da­nish Beauty Awards. Nu har for­års­fo­rel­skel­sen ud­vik­let sig til et for­hold, og lør­dag stod par­ret så frem som ka­e­re­ster.

»Jeg har sco­ret langt over ev­ne og er nu ka­e­re­ste med Ma­s­cha. Det er dej­ligt, og vi har det bå­de vir­ke­lig sjovt og hyg­ge­ligt sam­men,« skri­ver den 39-åri­ge kon­ser­va­ti­ve fol­ke­tings­po­li­ti­ker på sin Fa­ce­book-pro­fil.

»Hun er knivskarp, har en ka­em­pe for­ret­ning og sty­rer alt mu­ligt an­det med sik­ker hånd. Lidt ir­ri­te­ren­de at hun vist tje­ner me­re end mig, men det må jeg le­ve med,« jo­ker han.

Og­så Vang be­kra­ef­ter for­hol­det på sin blog, ma­s­cha­vang.dk.

»Jeg får helt ondt i ma­ven, når jeg kig­ger på ham. Ras­mus er alt an­det end tør. Han har rejst he­le ver­den rundt, og jeg sy­nes, der er no­get rig­tig mand over at ren­de rundt i Ama­zo­nas, be­sti­ge bjer­ge og va­e­re of­fi­cer i fly­ve­våb­net. Fy for sa­tan, det er se­xet,« ly­der det fra den 36-åri­ge blog­ger, for­ret­nings­kvin­de og tv-per­son­lig­hed.

Hun be­skri­ver, at va­er­di­er som vil­je, am­bi­tio­ner og hjer­ne va­eg­ter langt me­re end en smart-i-en­fart-ty­pe, og alt det­te be­sid­der Jar­lov, iføl­ge Ma­s­cha Vang.

»Jeg skal kun­ne se op til min mand, og han skal va­e­re i stand til at trum­fe mig på man­ge om­rå­der, da jeg har det med at ka­stre­re de fle­ste, jeg kom­mer i na­er­he­den af,« skri­ver hun på blog­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.