Toy­o­tas hjer­teska­e­ren­de af­slu

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ja­pa­ne­ren Ka­zuki Na­ka­ji­ma var ho­ved­per­son i et dra­ma, der al­drig er set me­re ondt på Le Mans. For med tre og et halv mi­nut igen og få me­ter fra at kun­ne kø­re ud på lø­bets sid­ste om­gang gik hans bil i stå. »Jeg har ik­ke me­re po­wer,« råb­te ja­pa­ne­ren des­pe­rat over ra­dio­en, mens der gik et sug gen­nem de fle­re tu­sin­de til­sku­e­re, der hav­de sam­let sig om­kring mål­stre­gen.

For li­ge der for­an dem holdt den før­en­de Toy­o­ta og tab­te en el­lers sik­ker og hi­sto­risk sejr. Det hav­de va­e­ret Toy­o­tas før­ste Le Mans-sejr no­gen­si­de. I ste­det blev det ja­pa­ner­nes va­er­ste dag i lø­bet for al­tid.

Bag­fra kom Pors­che med Ne­el Ja­ni su­sen­de for­bi stak­kels Ka­zuki Na­ka­ji­ma og hen­te­de en sejr, der el­lers var helt bor­te.

I det øje­blik va­el­te­de folk oven­på hin­an­den i van­tro og gla­e­de i Pors­ches ga­ra­ge, mens de bog­sta­ve­lig talt stod og gra­ed in­de ved si­den af hos Toy­o­ta.

Det var ik­ke til at for­stå for no­gen af par­ter­ne, der for­in­den hav­de ka­em­pet en flot og fair kamp gen­nem he­le lø­bet. Den så Pors­che ud til at ta­be, da den ty­ske bil be­gik en fejl mod slut­nin­gen.

Her­fra cru­i­se­de Toy­o­ta sik­kert mod sej­ren, ind­til mo­to­ren sag­de stop. Fak­tisk lyk­ke­des det ik­ke Ka­zuki Na­ka­ji­ma at få bi­len rundt på sid­ste om­gang i ti­de, og han og team­kam­me­ra­ter­ne kom der­for hel­ler ik­ke på po­di­et.

Ka­zuki Na­ka­ji­mas team­kam­me­rat i sø­ster-Toy­o­ta­en, der nu slut­te­de på an­den­plad­sen, Step­ha­ne Sar­ra­zin, op­le­ve­de ka­ta­stro­fen ud­spil­le sig på na­er­me­ste hold.

Det ske­te, da han kør­te bag Na­ka­ji­ma.

»Jeg ved ik­ke, hvad der ske­te. Jeg tro­e­de, at han ven­te­de på mig, og jeg skul­le bli­ve bag­ved ham frem til

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.