Dan­sker­bil med pro­ble­mer

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Dan­sker­bi­len med Mik­kel Mac, Chri­sti­na Ni­el­sen (th.) og Jo­hn­ny Laur­sen gen­nem­før­te i de­res de­but på Le Mans. Det var en pra­e­sta­tion i sig selv, og de blev num­mer seks i GTE Am-klas­sen. Et tabt hjul i lø­bets be­gyn­del­se blev alt­af­gø­ren­de, men tea­met vi­ste ef­ter­føl­gen­de stor vil­je og god fart. Isa­er Mik­kel Mac ef­ter­lod et sta­er­kt ind­tryk som klas­sens hur­tig­ste kø­rer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.