DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Vi er nu klar til se­mi­fi­na­ler­ne ved Co­pa Ame­ri­ca, og Ar­gen­ti­na er sta­dig den sto­re fa­vo­rit til at vin­de tur­ne­rin­gen.

I kvart­fi­na­len vandt de over­le­gent over Ve­nezu­ela med 4-1, og det har book­ma­ker­ne be­løn­net ved at sa­en­ke od­ds på dem fra 1,80 til 1,55 som tur­ne­rin­gens vin­der.

Ny førsteud­for­drer i føl­ge book­ma­ker­ne er Chi­le, som el­lers var ne­de som fjer­de­fa­vo­rit før kvart­fi­na­ler­ne, men ef­ter den magi­ske kamp mod Me­xi­co, hvor man vandt med he­le 7-0 og der­for er ras­let ned i od­ds og nu står blot i om­kring fi­re gan­ge som vin­de­re.

De to sid­ste hold i tur­ne­rin­gen er Co­lom­bia og USA, og selv om ame­ri­ka­ner­ne er va­er­ter, spås de ik­ke de sto­re chan­cer for at vin­de tur­ne­rin­gen. Det ha­en­ger selv­føl­ge­lig sam­men med, at de har de ar­gen­tin­ske fa­vo­rit­ter i se­mi­fi­na­len. De står li­ge nu i 12 gan­ge pen­ge­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.