1,50

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Umeå har am­bi­tio­ner om at blan­de sig i top­stri­den, og hjem­me har man va­e­ret sta­er­ke i den­ne sa­e­son med tre kla­re sej­re og en en­kelt uaf­gjort mod et af de an­dre top­hold. Her ga­el­der det Lu­leå, som ef­ter en kort opblus­sen er gå­et i stå. De se­ne­ste tre kam­pe er al­le tabt, og nu skal de så ud på en 250 ki­lo­me­ter lang bus­tur på en hver­dag til Umeå, hvil­ket na­ep­pe er op­ti­ma­le for­hold for ga­ester­ne. Der­til kom­mer, at Umeå FC gi­ver gra­tis ad­gang til kam­pen, så der for­ven­tes gan­ske pa­en støt­te til hol­det. På en tynd spil­le­dag får va­er­ter­ne der­for til­li­den i det­te op­gør.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.