3,50

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

End­nu et spa­en­den­de kryds lig­ger og ven­ter ved EM. Slovaki­et kan me­re el­ler min­dre sik­re sig ad­gang til 1/8-fi­na­len med ét po­int mod Eng­land, så der er in­gen tvivl om, at de­res mål i den­ne kamp er at få det i hus. Hel­ler ik­ke for Eng­land vil det­te re­sul­tat va­e­re ubru­ge­ligt. Så er før­ste­plad­sen nem­lig hjem­me i grup­pen, med min­dre Wa­les slår Eng­land, hvor­for man må for­mode, at Eng­land først vil sat­se på sej­ren, hvis de får en mel­ding fra den an­den kamp om, at wa­li­ser­ne er for­an. Til od­dset er det i hvert fald for godt be­talt til ik­ke at prø­ve et spil på det.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.