Højsa­e­son for genop­dra­gel­se

BT - - NYHEDER -

Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et skøn­ner, at 38 per­so­ner ufri­vil­ligt be­fin­der sig i ud­lan­det en­ten på genop­dra­gel­ses­rej­se, i for­bin­del­se med tvangs­a­eg­te­skab el­ler som ef­ter­lad­te ae­g­te­fa­el­ler og børn.

Der­for vil in­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg (V) med blandt an­det nye op­lys­nings­kampag­ner til la­e­re­re og vej­le­de­re hja­el­pe med at op­da­ge de un­ge, der står til at bli­ve sendt af sted på genop­dra­gel­ses­rej­ser­ne.

’Det er vig­tigt, at vi kla­e­der la­e­re­re og vej­le­de­re, som er helt ta­et på de un­ge, på til at va­e­re op­ma­er­k­som­me og gri­be ind i ti­de. Sam­ti­dig skal vi ta­ge fat i fora­el­dre­ne og og­så sør­ge for, at un­ge ved, hvor de kan få hja­elp,’ si­ger mi­ni­ste­ren i en pres­se­med­del­el­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.