Nej, for­bud­det mod hash har slå­et fejl

BT - - DEBAT -

CHRI­STI­NA EGELUND

helt for­kert pri­o­ri­te­ring, at po­li­ti­et bru­ger så man­ge res­sour­cer på at ryd­de Chri­sti­a­nia for has­hsalg. Det vil­le va­e­re me­get bed­re, hvis de brug­te dem på at opkla­re for­bry­del­ser i for ek­sem­pel pri­va­te hjem, hvor der er et ka­em­pe ef­ter­sla­eb, og bor­ger­nes rets­sik­ker­hed ha­en­ger i pjal­ter. Vi har for­søgt med for­bud i fle­re år­ti­er. Men det har ik­ke vir­ke t.

DET ER EN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.