Na­e­sten 4.000 har søgt asyl i Dan­mark i år

BT - - NYHEDER -

An­tal­let af ugent­li­ge asylan­sø­ge­re har i en pe­ri­o­de lig­get un­der 100, men nu vi­ser re­vi­de­re­de tal, at der fak­tisk kom­mer fle­re end 100 asylan­søg­nin­ger pr. uge.

For tre uger si­den søg­te 125 asyl og for to uger si­den var det 114 på en uge, vi­ser de op­da­te­re­de tal. Tal­le­ne for sid­ste uge vid­ner om 68 asylan­søg­nin­ger, men det har og­så va­e­ret til­fa­el­det ved de før­ste op­gø­rel­ser for uger­ne for­in­den.

Det er fa­er­re asylan­søg­nin­ger end på sam­me tids­punkt sid­ste år.

»Jeg vil si­ge, at li­ge nu og her er tin­ge­ne un­der kon­trol,« sag­de Lars Løk­ke Ras­mus­sen i sid­ste uge. Det sam­le­de an­tal an­søg­nin­ger når op på 3.937 i år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.