Ven ha­ev­der, at O.J. Simp­son til­stod drab

BT - - NAVNE - Sådan lø­ser du Su­do­ku: Løs­nin­ger fra i går:

Sva­er Dit svar: Al­le de tom­me fel­ter skal ud­fyl­des med et tal mel­lem 1 og 9. Hver van­dret ra­ek­ke og lodret ko­lon­ne skal ind­hol­de al­le tal 1 til 9. Hvert af de 9 små 3x3 kva­dra­ter skal og­så in­de­hol­de al­le tal fra 1 til 9. In­tet tal må alt­så op­tra­e­de me­re end én gang i hver ra­ek­ke , ko­lon­ne og 3x3 kva­drat. KRYDSORD

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.