De­fekt ma­te­ri­a­le skyld i rin­ge trø­jer

BT - - EM I FRANKRIG 2016 -

Tøj­fa­bri­kan­ten Pu­ma har nu fun­det år­sa­gen til, at en ra­ek­ke schweizi­ske spil­le­trø­jer søn­dag blev re­vet i styk­ker un­der­vejs i 0-0-kam­pen mod Frank­rig ved EM. Ana­ly­ser af trø­jer­ne har vist, at et par­ti af trø­jer er ble­vet la­vet af de­fekt ma­te­ri­a­le, hvil­ket har gjort stof­fet svagt.

»Pu­ma har nu kon­trol­le­ret al­le trø­jer hos Pu­ma-hold ved EM og kan for­sik­re, at en lig­nen­de ha­en­del­se ik­ke vil op­stå igen,« ly­der det i en med­del­el­se på Pu­mas hjem­mesi­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.