Lars Be­rendt

BT - - EM I FRANKRIG 2016 -

56 år og tid­li­ge­re kom­mu­ni­ka­tions­chef i Dansk Bold­spil-Uni­on ROL­LE UN­DER EM: fly­ven­de pres­se­chef

End­nu en­gang er jeg med ved en in­ter­na­tio­nal slut­run­de som pres­se­chef. Ved min før­ste slut­run­de var jeg pres­se­chef for det dan­ske lands­hold ved EM ’92 i Sve­ri­ge, og da der i 1994 i USA var VM-slut­run­de, ind­kald­te FIFA mig, selv­om Dan­mark ik­ke delt­og. Bå­de UEFA og FIFA har gen­nem en år­ra­ek­ke gjort brug af os dan­ske­res eks­per­ti­ce, og vi ny­der al­le ar­bej­det i ful­de drag. Un­der EM har jeg haft en ra­ek­ke spa­en­den­de op­ga­ver i Pa­ris, Lil­le og Lens. Jeg var pres­se­chef ved åb­nings­kam­pen mel­lem Frank­rig og Ru­ma­e­ni­en, og si­den har jeg haft Tys­klandU­krai­ne, Rusland-Slovaki­et, Eng­land-Wa­les og SchweizFrank­rig. Mit ar­bej­de er slut na­e­ste man­dag ef­ter jeg har af­vik­let to af we­e­ken­dens ot­ten­de­dels­fi­na­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.