Tå­rer­nes me­ster

LeBron Ja­mes hen­te­de sit tred­je NBA-mester­skab og sør­ge­de en­de­li­ge for, at Cle­veland Ca­va­li­ers fik tro­fa­e­et med hjem

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - FO­TO: AFP, EPA Chri­sti­an Wint­her Jo­han­sen | chwj@sporten.dk

Der skul­le sved, tå­rer og syv fi­na­le­kam­pe til, før NBA-sa­e­so­nen an­no 2016 hav­de fun­det en me­ster.

De for­sva­ren­de me­stre, Gol­den Sta­te War­ri­o­rs og Cle­veland Ca­va­li­ers ka­em­pe­de som i 2015 om tit­len, men til sy­ven­de og sidst var det i år en tå­re­va­e­det LeBron Ja­mes, der kun­ne løf­te tro­fa­e­et, ef­ter at ha­ve ført sit hold, Cle­veland Ca­va­li­ers, til mester­ska­bet.

En hi­sto­risk sejr, der ful­dend­te det van­vit­ti­ge co­me­ba­ck, som Ca­va­li­ers pra­este­re­de i fi­na­le­se­ri­en mod fa­vo­rit­ter­ne fra Gol­den Sta­te War­ri­o­rs.

Ef­ter at ha­ve va­e­ret bag­ud med 1-3 i fi­na­le­se­ri­en, hvor der spil­les bedst af syv kam­pe, så det mil­dest talt sort ud for Ca­va­li­ers, der var tvun­get til at vin­de på ude­ba­ne, in­den man skul­le vin­de hjem­me for at ud­lig­ne se­ri­en. Beg­ge ting ske­te, og nat­ten til i går var det ul­ti­ma­ti­ve co­me­ba­ck en re­a­li­tet med end­nu en ude­ba­ne­sejr i den af­gø­ren­de kamp.

Hi­sto­risk sejr

Hi­sto­ri­eskriv­nin­gen be­gra­en­se­de sig ik­ke blot til co­me­ba­ck­et. For Ca­va­li­ers var det hol­dets før­ste NBA­mester­skab no­gen­sin­de, mens LeBron Ja­mes selv vandt sit tred­je mester­skab ef­ter tid­li­ge­re at ha­ve vun­det to med Mi­a­mi He­at.

Ja­mes kun­ne og­så hø­ste per­son­lig ha­e­der, da han blev kå­ret til fi­na­le­se­ri­ens mest va­er­di­ful­de spil­ler - en ti­tel, han og­så vandt i sint o førs te­mester­skabs s ae so­ner.

Men det­te mester­skab var no­get helt sa­er­ligt for den 31-åri­ge ba­sket­stjer­ne, der er født i Cle­veland-for­sta­den Akron, hvor den an­den sto­re ba­sket­stjer­ne i dis­se år, Step­hen Cur­ry, og­så kom­mer fra. I 2003 blev han draf­tet af Ca­va­li­ers og til­brag­te syv sa­e­so­ner på hol­det, in­den han flyt­te­de til Mi­a­mi, hvor tit­ler­ne kom i hus.

In­den 2015-sa­e­so­nen vend­te han til­ba­ge til Cle­veland, hvor han var el­sket for det, han gjor­de for Cle­veland, men ha­det for at for­la­de hol­det og by­en. Men ef­ter sid­ste sa­e­son, hvor hol­det nå­e­de fi­na­len, blev LeBron Ja­mes dog til­gi­vet af fan­se­ne. Må­ske var LeBron der­for me­get be­va­e­get, da Cle­veland blev kå­ret som me­stre.

»Jeg kom til­ba­ge for at brin­ge et mester­skab hjem til by­en. Jeg vid­ste, at vi hav­de de rig­ti­ge for­ud­sa­et­nin­ger for at ta­ge et mester­skab, og det er fan­ta­stisk at se, at det lyk­ke­des. At hja­el­pe med at fø­re den her by frem og at va­e­re et for­bil­le­de for folk i Cle­veland, det er jeg stolt af,« sag­de Lebron Ja­mes på pres­se­mø­det ef­ter kam­pen.

At hja­el­pe med at fø­re den her by frem og at va­e­re et for­bil­le­de for folk i Cle­veland, det er jeg stolt af LeBron Ja­mes

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.