DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ca­ro­li­ne Wozniackis del­ta­gel­se ved OL løb ind i pro­ble­mer på grund af en ska­de til den dan­ske ten­nis­spil­ler i det­te for­år.

Der­med hav­de Woz­ni­a­cki ik­ke mu­lig­hed for at stil­le på til land­skam­pe for Dan­mark i to Fed Cup-tur­ne­rin­ger, som el­lers er et krav for at kun­ne del­ta­ge ved OL - og fik der­for ik­ke plads ved tur­ne­rin­gen i Rio.

Men skal man tro Dan­ske Spil, så får Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki held med sin an­søg­ning om dis­pen­sa­tion på grund af ska­den. Så­le­des får man kun od­ds 1,60, at hun kom­mer med til OL mod 2,20 på, at hun må bli­ve hjem­me.

»Vi for­ud­ser, at IFT vil se igen­nem fin­gre­ne med hen­des mang­len­de del­ta­gel­se i Fed Cup­pen på grund af hen­des an­kel­ska­de i for­å­ret. Der­for for­ud­ser vi, at Ca­ro­li­ne Woz­ni­caki sta­dig skal ba­e­re Dan­ne­brog til OL’s åb­nings­cer­moni,« si­ger Pe­ter Em­mi­ke fra Dan­ske Spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.