2,35

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Selv om slut­run­den ik­ke har va­e­ret må­l­rig ind­til vi­de­re, så kun­ne den­ne kamp godt lig­ne und­ta­gel­sen, der be­kra­ef­te­de reg­len. Tyr­ki­et skal ik­ke ba­re vin­de, men og­så vin­de med to mål for at bli­ve bed­re end Al­ba­ni­en i spil­let om at bli­ve blandt de bed­ste tre­e­re, og der­for er de na­er­mest pi­sket frem fra før­ste fløjt. Og­så Tjek­ki­et skal gå ef­ter at vin­de, hvis de vil vi­de­re i tur­ne­rin­gen, og selv om tyr­ker­ne ik­ke har im­po­ne­ret så langt i tur­ne­rin­gen, har man egent­lig ud­ma­er­ke­de of­fen­si­ve spil­le­re, som kan dril­le det tjek­ki­ske mand­skab. Me­get flot od­ds på mindst tre mål.

Od­dset er fun­det hos To­nyBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.