1,92

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det lig­ner ik­ke man­ge mål i den­ne kamp. Nor­dir­land har vist sig som et gan­ske godt or­ga­ni­se­ret hold, der har va­e­ret sva­e­re at sco­re imod, og de kom­mer helt sik­kert til at sa­el­ge sig selv dyrt i den­ne kamp. Ty­sker­ne har for de­res del ik­ke im­po­ne­ret of­fen­sivt, men mod­sat er Mats Hum­mels klar igen, og det er sva­ert at se ham og Jero­me Bo­a­teng bli­ve de små imod de nor­dir­ske spil­le­re i du­el­ler­ne - og i åbent spil er det me­get sva­ert at se Nor­dir­land sco­re. Tys­kland be­hø­ver dog na­ep­pe vin­de stort for at vin­de grup­pen, så flot pris på mak­si­malt to mål i kam­pen.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.