GØR HASH LOVLIGT

BT - - DEBAT -

Mi­ke Ber­tel­sen På fa­ce­book.com/ditbt kl. 08.46

La­er af de lan­de, som har det le­ga­li­se­ret. Det of­fent­li­ge vil tje­ne fle­re pen­ge, de kri­mi­nel­le vil få kon­kur­ren­ce, og det kan bru­ges som me­di­cin. Og som Hol­land og nog­le ame­ri­kan­ske sta­ter fandt ud af, øges for­bru­get ik­ke, for­di det le­ga­li­se­res.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.