Ko­nesa­gen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

9. marts: Ran­ders FC med­del­er, at midt­ba­ne­spil­le­ren Jo­nas Bor­ring af per­son­li­ge år­sa­ger er fri­ta­get for tra­e­ning og kamp på ube­stemt tid.

11. marts: Ran­ders FCs ch­eftra­e­ner, Co­lin Todd, fra­ta­ger Chri­sti­an Kel­ler an­fø­rer­bin­det, da det vi­ser sig, at han har ind­ledt et for­hold til Jo­nas Bor­rings ko­ne.

23. marts: Ran­ders FC op­ha­e­ver Jo­nas Bor­rings kontrakt. Se­ne­re kom­mer det frem, at han har ind­gå­et en to-årig af­ta­le med Brønd­by IF.

7. april: Ran­ders FCs le­del­se gi­ver Co­lin Todd en na­e­se for ud­ta­lel­ser i me­di­er­ne om ’ko­nesa­gen’.

4. maj: Co­lin Todd med­del­er, at han ef­ter sa­e­so­nen ik­ke øn­ske at fort­sa­et­te som tra­e­ner i Ran­ders FC.

20. ju­ni: Ran­ders FC op­ha­e­ver Chri­sti­an Kel­lers kontrakt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.