Pe­ter Rud­ba­ek

BT - - EM I FRANKRIG 2016 -

61 å rogn u v ae ren­det r a ener­ud­vik­lings­chef i Dansk Bold­spil-Uni­on ROL­LE UN­DER EM: med­lem af UEFAs ob­ser­va­tørkor­ps

Hver EM-kamp ana­ly­se­res af to UEFAud­pe­ge­de ob­ser­va­tø­rer. Det job er jeg for før­ste gang bedt om at ud­fø­re, og det be­ha­ger mig. Det er fedt at se så me­get god fodbold. Grup­pen ta­el­ler blandt an­dre Alain Gires­se (tidl. fransk lands­holds­spil­ler, red .) og Ga­reth Sout­h­ga­te (Eng­lands U 21- lands­hold st r a ener, red.). Alex Fer­gu­son og David Moy­es (tidl. tra­e­ne­re i Man­che­ster Uni­ted, red.) er og­så til­knyt­tet. Det er en kom­pe­tent flok, jeg er hav­net i. For­le­den så jeg Eng­land vin­de 2-1 over Wa­les. Efe­tr­føl­gen­de brug­te jeg nog­le ti­mer på at la­ve en ana­ly­se, og den hav­ner i den sto­re slut­run­de­rap­port, der bli­ver fa­er­dig un­der et se­mi­nar i Frank­rig i sep­tem­ber. Må­let er at al­le fod­bol­din­ter­es­se­re­de får en sam­let ana­ly­se af de spil­ten­den­ser, EM har budt på.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.