Ste­en Da­hrup

BT - - EM I FRANKRIG 2016 -

58 år og nu­va­e­ren­de kon­tor­chef i Dansk Bold­spil-Uni­on ROL­LE UN­DER EM: UEFA-de­le­ge­ret ve­nue ma­na­ger

Jeg er un­der EM øver­ste an­sva­li­ge for kampaf­vik­lin­gen på Parc des Prin­ces i Pa­ris. Det be­ty­der, at jeg le­der 15 per­so­ner før, un­der og ef­ter en kamp. Tirsdag af­ten (i af­ten, red.) spil­ler Tys­kland mod Nor­dir­land på det sto­re sta­dion. Ar­bej­det om­kring af­vik­lin­gen be­gyn­der man­dag (i går, red.) med mø­der fra mor­genstun­den og slut­ter, når sid­ste mand har for­ladt sta­dio­nom­rå­det nat­ten mel­lem tirsdag og ons­dag. Jeg har un­der EM va­e­ret med fra start, og når ot­ten­de­dels­fi­na­len på lør­dag er spil­let her, rej­ser jeg hjem. UEFA har få­et øj­ne­ne op for mig, for­di jeg de se­ne­ste seks år har stå­et for kampaf­vik­lin­gen af kam­pe i Cham­pions og Eu­ro­pa Le­ague. I den­ne sa­e­son har jeg va­e­ret in­vol­ve­ret i af­vik­lin­gen af kam­pe som Ben­fi­ca-Ze­nit St. Pe­ters­borg og Di­na­mo Za­greb-Olym­pi­akos.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.