Mo­gens Kreutz­feldt

BT - - EM I FRANKRIG 2016 -

68 år og nu­va­e­ren­de ek­stern over­la­e­ge på den pri­va­te Gild­høj-kli­nik i Brønd­by ROL­LE UN­DER EM: Tur­ne­rin­gens che­fla­e­ge

For før­ste gang er jeg un­der en EM-slut­run­de en­ga­ge­ret som tur­ne­rin­gens che­fla­e­ge med an­svar for spil­ler­ne, UEFA-sta­ben og VIPer­ne. Det be­ty­der, at jeg er øver­ste an­svar­li­ge med fast ba­se i Pa­ris. Her er jeg i di­a­log med de to la­e­ger, der un­der kam­pe­ne be­fin­der sig på hver sta­dion. En af op­ga­ver­ne er at fo­re­ta­ge do­ping­kon­trol i form af urin- og blod­prø­ver. Job­bet har jeg få­et, for­di jeg gen­nem en lang år­ra­ek­ke (1989-2009, red.) var det dan­ske fod­bold­lands­holds fa­ste la­e­ge un­der blandt an­det fi­re EM- og to VM-slut­run­der på na­er­me­ste hold. UEFA har på den bag­grund åben­bart ment, at min er­fa­ring er va­erd at tra­ek­ke på.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.