Jim Stjer­ne Han­sen

BT - - EM I FRANKRIG 2016 -

63 år og tid­li­ge­re ge­ne­ral­se­kre­ta­er i Dansk Bold­spil-Uni­on ROLLEUNDEREM: N aes t form an­di UEFAs di­sci­plin aer ud­valg

Jeg er i Frank­rig i min egen­skab af na­est­for­mand i UEFAs di­sci­plin aer ko­mité, der ret­te­lig hed­der’ U EFA Con­trol, Et­hi­cs and Di­sci­pli­nary Bo­dy’. Un­der tur­ne­rin­gen har jeg blandt an­det va­e­ret med til at idøm­me det rus­si­ske fod­bold­for­bund en bø­de og be­tin­get straf i sa­gen om de­res til­sku­e­res slags­mål før, un­der og ef­ter kam­pen mod Eng­land i Mar­seil­le. Hver­vet i UEFA er ik­ke mit ene­ste in­ter­na­tio­na­le. Un­der VM for to år si­den i Bra­si­li­en var jeg ud­pe­get som Ge­ne­ral Co­or­di­na­tor.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.