Slut med tro­fa­e­tør­ke i Cle­veland

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - chwj

19. ju­ni 2016 vil va­e­re en da­to, der kom­mer til at sa­et­te sig fast hos en­hver sport­s­fan fra Cle­veland til den dag, de dør.

Med li­ge i un­der­kan­ten af 400.000 ind­byg­ge­re er by­en om­kring num­mer 50 i USA må­lt på ind­byg­ge­tal, hvil­ket ik­ke gør den til en ma­sto­dont i USA. Men i sport er det an­der­le­des - og dog. By­en har nem­lig et hold i tre af de fi­re sto­re sports­gre­ne i USA: ba­sket­hol­det ’Ca­va­li­ers’, ba­se­bal­l­hol­det ’In­di­ans’ og foot­bal­l­hol­det ’Browns’.

Cle­veland har dog i lang tid va­e­ret lidt a fen jo­ke i ame­ri­kansk sport­s­sam­me n ha eng. By­en har nem­lig haft en lang tør­ke, når det kom­mer til mester­ska­ber. NFL-hol­det Browns har ik­ke vun­det mester­ska­bet si­den 1964, MLB-hol­det In­di­ans har fejl­et si­den 1948, og Ca­va­li­ers, der blev grund­lagt i 1970, har de to tab­te fi­na­ler fra 2007 og 2015 som de­res bed­ste re­sul­tat. Ind­til 19. ju­ni 2016.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.