Be­tis vil ha­ve Zanka

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Farzam Abol­hos­se­i­ni | faab@bt.dk

Skal, skal ik­ke? Det er den over­vej­el­se, FC Kø­ben­havns ma­na­ger, Stå­le Sol­bak­ken, går rundt med i dis­se da­ge i for­hold til sin pro­fil Mat­hi­as ’Zanka’ Jør­gen­sen.

BT kan nem­lig af­slø­re, at den span­ske La Liga-klub Re­al Be­tis er me­re end blot varm på lands­holds­spil­le­ren, o gat manh ar budt på mid­ter­for­svar eren. Jeg kan ik­ke hu­ske, hvad bud­det var, men jeg af­slog med det sam­me Stå­le Sol­bak­ken Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger lig­ger der li­ge nu et køb­stil­bud på to mil­li­o­ner eu­ro, knap 15 mil­li­o­ner kro­ner, i Stå­le Sol­bak­kens ind­bak­ke på 26-åri­ge Mat­hi­as ’Zanka’ Jør­gen­sen, der kun har et år til­ba­ge af sin kontrakt med de dan­ske me­stre. Det bud vil FCK-ma­na­ge­ren ik­ke kom­men­te­re, men han be­kra­ef­ter, at Be­tis har budt og af­vi­ser sam­ti­dig, at det var in­ter­es­sant nok for FCK til at slå til. »Ja, vi fik en hen­ven­del­se fra dem, men det er et styk­ke tid si­den. Det var et dår­ligt bud, og de er ik­ke kom­met med no­gen op­følg­ning. Jeg kan ik­ke hu­ske, hvad bud­det var, men jeg af­slog med det sam­me. Det var helt uin­ter­es­sant,« si­ger Stå­le Sol­bak­ken til BT. Med Mat­hi­as ’Zanka’ Jør­gen­sens kon­trak­t­ud­løb om et år ga­el­der det om at slå til nu for FC Kø­ben­havn, hvis man vil ha­ve en for­nuf­tig pris for spil­le­ren, der ved na­e­ste trans­fer­vin­due frit kan ta­le med an­dre klub­ber.

FO­TO: HEN­NING BAG­GER

Mat­hi­as Zanka kan en­de som hold­kam­me­rat med Riza Dur­mi­si.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.