3er

BT - - NYHEDER -

EMs grup­pe­spil af­gø­res i af­ten, og først da kan man be­gyn­de at reg­ne på de fi­re bed­ste 3ere fra seks grup­per, der avan­ce­rer til ot­ten­de­dels­fi­na­ler. Uover­sku­e­ligt, for let og de­fen­sivt grup­pe­spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.