BOLIG-KAOS Drøm­mer om lej­lig­hed

BT - - NYHEDER -

BOLIGJAGT I sin tid i Dan­mark har Alexandra bå­de bo­et på et slot og i en ka­em­pe­vil­la på en af de mest mon­da­e­ne adres­ser i Dan­mark. Men hen­des kom­men­de bolig kan me­get vel en­de med at va­e­re en lej­lig­hed. Det for­tal­te Alexandra, da BT for en må­ned si­den in­ter­viewe­de hen­de. »Det skal va­e­re en lej­lig­hed og ger­ne med en al­tan el­ler tag­ter­ras­se, hvor man kan åb­ne dø­ren og stik­ke na­e­sen ud. Og­så på en frost­dag,« for­tal­te Alexandra.

Hun kun­ne godt ta­en­ke sig at en­de i no­get ny­byg­ge­ri i Kø­ben­havn.

»Der er nog­le pro­jek­ter, der er fa­er­di­ge om et år. Da kan der godt va­e­re no­get til mig. Men jeg ved ik­ke, hvad jeg gør i år,« sag­de hun. Sved på pan­den Hun kom til Dan­mark og blev gift med prins Jo­a­chim i 1995. Sam­men bo­e­de de på Scha­ck­en­borg Slot i Søn­derjyl­land. Ef­ter par­ret gik fra hin­an­den i 2004, køb­te prins Jo­a­chim en 356 m2 stor vil­la i et mon­da­ent kvar­ter på Øster­bro i Kø­ben­havn til sin eks­ko­ne.

I in­ter­viewet med BT for­tal­te hun og­så om, hvor­dan hen­des bo­lig­nød gi­ver sved på pan­den.

»Det har gi­vet mig en del søvn­lø­se na­et­ter på det se­ne­ste,« er­kend­te hun. Plads til dren­ge­ne I den kom­men­de boligjagt skal hun og­så ta­ge hen­syn til bør­ne­ne, prins Fe­lix på 13 og prins Ni­ko­lai på 16, der beg­ge har bo­et det me­ste af barn­dom­men i den sto­re, hvid­pud­se­de vil­la på Sva­ne­møl­le­vej. »Jeg vil ger­ne va­e­re i by­en. Men jeg har lo­vet mi­ne børn, at jeg in­gen sto­re be­slut­nin­ger ta­ger, før de er ble­vet in­vol­ve­ret. Ni­ko­lai vil ger­ne flyt­te ta­et­te­re ind til by­en, men Fe­lix var me­get imod det,« sag­de Alexandra.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.