18 års fa­engsel for krigs­for­bry­del­ser

BT - - NYHEDER -

Tid­li­ge­re vi­ce­pra­esi­dent i Congo Je­an-Pi­er­re Bem­ba blev i går ved Den In­ter­na­tio­na­le Straf­fedom­stol (ICC) i Haag idømt 18 års fa­engsel.

Dom­men får han for krigs­for­bry­del­ser og for­bry­del­ser mod men­ne­ske­he­den i for­bin­del­se med kon­flik­ten i na­bo­lan­det Den Cen­tra­lafri­kan­ske Re­pu­blik.

»Vi døm­mer Je­an-Pi­er­re Bem­ba Gom­bo til i alt 18 års fa­engsel,« sag­de dom­mer Syl­via Ste­i­ner un­der stra­fud­må­lin­gen iføl­ge nyheds­bu­reau­et AFP.

Ankla­ger­ne hav­de kra­e­vet en straf på mindst 25 års fa­engsel, mens Bem­bas for­sva­rer hav­de kra­e­vet ham fri­fun­det, for­di han har sid­det fa­engs­let si­den sin an­hol­del­se i 2008.

I marts blev Bem­ba fun­det skyl­dig i at ha­ve be­or­dret sin pri­va­te ha­er til at be­gå ’sa­di­sti­ske vold­ta­eg­ter, drab og plyn­drin­ger af sa­er­lig gru­som ka­rak­ter’ i Den Cen­tra­lafri­kan­ske Re­pu­blik i 2002.

Bem­ba blev an­holdt i 2008 un­der et op­hold i Bel­gi­en, og rets­sa­gen ved ICC be­gynd­te i 2010.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.