GRUB­LE­REN

BT - - NYHEDER -

Han har sid­det så­dan si­den 1880, ’Grub­le­ren’ af bil­led­hug­ge­ren Au­gu­ste Rodin, som me­nes at fin­des i ca. 25 ori­gi­na­le af­støb­nin­ger i for­skel­li­ge stør­rel­ser. Her­i­blandt én, som er at fin­de i Glyp­to­te­kets ha­ve i Kø­ben­havn (foto).

I sin le­ve­tid la­ve­de Rodin selv 10 af­støb­nin­ger, og ef­ter hans død over­gik ret­ten til dis­se til den fran­ske stat, som har la­det 15 stø­be. Der­til kom­mer et utal af ua­eg­te grub­le­re, som fransk­man­den Guy Hain, kal­det ’Hertu­gen af Bour­gog­ne’, stod for.

Skul­p­tu­ren, som de tre an­kla­ge­de for­søg­te at sa­el­ge, hø­rer alt­så til sidst­na­evn­te ka­te­go­ri.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.