’Slemt for tro­va­er­dig­he­den’

BT - - NYHEDER -

RIDSER I LAKKEN To tid­li­ge­re top­che­fer er ind­blan­det. Mulig­vis og­så fir­ma­ets be­sty­rel­ses­for­mand. Og dét kom­mer til at ko­ste dyrt på tro­va­er­dig­he­den, me­ner eks­pert.

»Net­op for­di et fir­ma som Bruun Ras­mus­sen er op­pe på den pie­destal, som det er, og net­op for­di det er et gam­melt og for­kro­met fir­ma, som hand­ler med de rig­ti­ge, er de me­get af­ha­en­gi­ge af de­res tro­va­er­dig­hed, og den får en or­dent­lig rid­se i lakken,« si­ger Es­ben Lind, som er di­rek­tør i fir­ma­et ’Publi­ci­ty’, der ar­bej­der med virk­som­heds-ima­ge.

Skal han sa­et­te et tal fra ét til ti på, hvor stor ska­den er for fir­ma­et, er han ik­ke i tvivl.

»Ot­te el­ler ni. For de er vir­ke­lig af­ha­en­gi­ge af, at man kan sto­le på dem. Og det her – det er slemt.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.