CLAUS POULSEN

BT - - NYHEDER -

»Tho­mas Høiland er trå­dt ud af Bruun Ras­mus­sen for tid og evig­hed. Tho­mas Høiland har er­kendt, at det er ufor­e­ne­ligt med den etik og moral, vi ar­bej­der ef­ter hos Bruun Ras­mus­sen.«

Så­dan lød or­de­ne i ok­to­ber 2013 fra ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Claus Poulsen, som var ble­vet ud­sat for af­pres­ning af Tho­mas Høiland. På da­va­e­ren­de tids­punkt hav­de han sid­det i di­rek­tør­sto­len i 20 år og har i øv­rigt fa­mi­li­e­re­la­tion til auk­tions­hu­sets stif­te­re. Året ef­ter blev Claus Poulsen selv fy­ret på grund af den svin­del, han selv hav­de ta­get del i.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.