Bed­ste­mor i valg­kamp

BT - - NYHEDER -

MORMOR HILLARY 68-åri­ge Hillary Cl­in­ton ka­em­per en in­da­edt kamp for at bli­ve USAs kom­men­de pra­esi­dent og du­el­le­rer på godt og ondt med Re­pu­bli­ka­ner­nes Do­nald Trump. Og midt i det he­le har hen­des dat­ter, 36-åri­ge Chel­sea Cl­in­ton, født en vel­skabt søn. Hillary Cl­in­tons gla­e­de over at få sit bar­ne­barn num­mer to er åben­lys. Det er imid­ler­tid tvivl­s­omt, om den må­ske kom­men­de pra­esi­dent for USA får tid til ba­by-kram og hyg­ge med den ny­fød­te. Den ame­ri­kan­ske valg­kamp bli­ver af­gjort 8. novem­ber, og de to pra­esi­dent­kan­di­da­ter får selvsagt me­re end travlt i må­ne­der­ne op til af­gø­rel­sen.

Chel­sea Cl­in­ton, hvis far er den tid­li­ge­re pra­esi­dent Bill Cl­in­ton, fød­te sit før­ste barn for 20 må­ne­der si­den, da dat­te­ren Char­lot­te kom til ver­den. Fa­de­ren til bør­ne­ne er Marc Mezvin­sky, og den ny­fød­te søn får nav­net Ai­dan Cl­in­ton Mezvin­sky.

Do­nald Trump blev i marts bedste­far til Theo­do­re Ja­mes. 70-åri­ge Trump har i alt tre bør­ne­børn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.