Sang­stjer­ne ta­et på at op­gi­ve

BT - - NYHEDER -

Med en ba­by, som er i ri­ven­de ud­vik­ling, og en ak­tiv lil­le kr­udt­ug­le i bør­ne­ha­ve­al­de­ren er der fuld fart på hjem­me hos Julie Bert­hel­sen og Mi­nik Da­hl Høgh.

De se­ne­ste 14 da­ges tid har den 37-åri­ge san­ge­r­in­de dog va­e­ret ale­ne hjem­me med par­rets to små børn, søn­nen Cas­per Na­noq på fi­re og lil­le Sia på ot­te må­ne­der, og det kan ma­er­kes på ener­gi­ni­veau­et, skri­ver hun på sin blog, julie­bert­hel­sen.dk, i et ind­la­eg med tit­len ’Så stik mig da en tu­dekiks’.

»In­gen tvivl om at det kø­rer. Men uden pau­ser. Når de en­de­lig sover om af­te­nen, kan jeg ik­ke en­gang af­se tid til mig selv, for­di jeg er så tra­et. Jeg er ved at kla­ske sam­men af tra­et­hed,« skri­ver den grøn­land­sk­fød­te ’Eve­ry Litt­le Part of Me’-san­ger åben­hjer­tigt i ind­la­eg­get.

Hel­dig­vis skri­ver Bert­hel­sen, at ka­e­re­sten, 31-åri­ge Mi­nik Da­hl Høgh, snart kom­mer hjem til fa­mi­li­en igen, så ru­ti­ner­ne kan kom­me til­ba­ge i de­res van­te ram­mer.

Men ind­til da har hun stå­et for al mad­lav­ning, op­ryd­ning, leg, ak­ti­vi­te­ter og put­ning med der­til­hø­ren­de af­brudt nat­te­søvn.

Sam­ti­dig skal hun fin­de tid til at hen­te og brin­ge bør­ne­ne til og fra in­sti­tu­tion og ik­ke mindst sit ar­bej­de, og det har få­et hen­de til at seg­ne.

»Når det er over­stå­et – alt­så he­le da­gen – så kan jeg ik­ke en­gang hol­de mig selv kø­ren­de el­ler op­pe til et bad el­ler lidt tv.

»Jeg har ik­ke tu­det end­nu – ind­til i dag. Så kun­ne jeg ik­ke me­re. Jeg kan ba­re ik­ke me­re. Ik­ke ale­ne. Li­ge nu vil jeg ba­re ger­ne ha­ve den tu­dekiks og ha­ve lov til at va­e­re i det her helt tra­et­te og op­gi­ven­de uni­vers. Jeg er fa­er­dig – helt fa­er­dig,« ly­der det fra hen­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.