Fan­boss ud­vist for an­den gang

BT - - EM I FRANKRIG 2016 -

For an­den gang på få da­ge er for­man­den for de rus­si­ske fod­bold­fans, Ale­xan­der Shpry­gin, ble­vet sendt ud af Frank­rig, hvor han har fulgt Rusland ved EM.

Han var blandt de fans, som ef­ter bal­la­den i for­bin­del­se med lan­dets før­ste kamp mod Eng­land, blev es­kor­te­ret ud af Frank­rig 18. ju­ni, men da Rusland spil­le­de sin sid­ste grup­pe­kamp man­dag mod Wa­les, var Shpry­gin igen blandt til­sku­er­ne.

Fra sta­dion po­ste­de han bil­le­der på so­ci­a­le me­di­er, in­den han end­nu en gang blev an­holdt af fransk po­li­ti.

Det er uvist, hvor­dan Shpry­gin er kom­met ind i Frank­rig igen, men at døm­me ud fra hans Twit­ter-kon­to er han flø­jet ind i lan­det med det span­ske lav­pris­sel­skab Vu­e­ling.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.