DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Me­nings­må­lin­ger­ne pe­ger på et ta­et løb til den bri­ti­ske af­stem­ning om EU i mor­gen, men de dan­ske Od­dset-spil­le­re tror mest på et nej.

Det har bøl­get frem og til­ba­ge med me­nings­må­lin­ger­ne på Bre­xit, som den bri­ti­ske af­stem­ning om lan­dets med­lem­skab af EU bli­ver kaldt. Først før­te Ja-si­den stort, så kom Nej-si­den ef­ter det, og nu to da­ge før af­stem­nin­gen står det na­e­sten 50/50 i me­nings­må­lin­ger­ne.

Hos de dan­ske Od­dset-spil­le­re er der til gen­ga­eld ik­ke den sto­re tvivl om ud­fal­det. Der spil­les klart mest på et bri­tisk nej, som i skri­ven­de stund står til od­ds 3,60.

»Od­dse­ne på et Nej har va­e­ret op­pe i fem, og selv­om de er fal­det, bli­ver det en dyr for­ret­ning for os, hvis eng­la­en­der­ne be­slut­ter sig for at stem­me sig ud af EU,« si­ger od­ds­ansvar­lig Pe­ter Em­mi­ke fra Dan­ske Spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.