1,67

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Po­rtu­gal har ik­ke spil­let så dår­ligt i de før­ste to kam­pe ved slut­run­den, men har haft sva­ert ved at om­sa­et­te det sto­re spi­lover­tag til mål - se­ne­ste ek­sem­pel på det var Cri­sti­a­no Ro­nal­dos bra­end­te straf­fes­park. De mø­der her et un­garsk hold, der har set over­ra­sken­de sta­er­ke ud - ik­ke mindst de­fen­sivt, hvor man kun har luk­ket et mål ind på straf­fes­park i to før­ste kam­pe. Man vil for­ment­lig se Un­garn over­la­de ini­ti­a­ti­vet til po­rtu­gi­ser­ne og så sat­se på om­stil­lin­ger - og det lig­ner der­for end­nu en kamp med me­get spil til Po­rtu­gal uden at det gi­ver man­ge mål.

Od­dset er fun­det hos To­nyBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.