1,85

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Der var stil­let sto­re for­vent­nin­ger til Østrig før EM, men ind­til vi­de­re har østri­ger­ne ik­ke vist no­get som helst. De tab­te fortjent til Un­garn og var me­get hel­di­ge med po­int mod Po­rtu­gal, og der­for vir­ker det me­re ud fra for­vent­nin­ger end re­el nu­va­e­ren­de styr­ke, at dis­se od­ds er ble­vet sat. Island er ik­ke no­get stort fod­bold­hold, men de ka­em­per frem­ra­gen­de for hin­an­den og har i hvert fald vist langt me­re i de to før­ste kam­pe end Østrig. Selv­føl­ge­lig kan Østrig våg­ne i den­ne sid­ste kamp, men ud fra hvad vi har set, er det en me­get flot be­ta­ling på island­sk po­int.

Od­dset er fun­det hos To­nyBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.