Brø­let Pa­tien­ter i fa­re

BT - - NYHEDER -

IT-KAOS

Sund­heds­plat­for­men skul­le el­lers ska­be »over­blik, sik­ker­hed og gi­ve be­hand­lings­for­løb med fa­er­re fejl«, men de se­ne­ste uger har BT bl.a. kun­net forta­el­le om blod­prø­ve­be­stil­lin­ger, som for­svandt, hen­vis­nin­ger, som druk­ne­de og kra­eft­be­hand­ling, som blev ud­sat som føl­ge af det it-kaos, som plat­for­men har skabt. Be­kym­ret for­mand De nye sa­ger be­kym­rer for­mand for Over­la­e­ge­for­e­nin­gen Anja Mit­chell:

»Det kom­mer desva­er­re ik­ke bag på os. Med et sy­stem, der var så ufa­er­digt, da det blev ud­rul­let, så var der ri­si­ko for fa­re­mo­men­ter for pa­tien­ter­ne, hvil­ket vi og­så gjor­de op­ma­er­k­som på,« si­ger Anja Mit­chell.

Sty­rel­sen for Pa­tient­sik­ker­hed op­ly­ser til BT, at man er gå­et ind i sa­ger­ne og har bedt Her­lev og Gen­tof­te Ho­spi­tal om en re­de­gø­rel­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.