Fa­mi­lie­far

BT - - NYHEDER -

UHYGGELIGT Den pa­edo­fi­le Sø­ren Pe­ter­sen, far til to pi­ger og fra Oden­se­by­de­len Bol­bro, er med dom­men i går dømt tre gan­ge i sa­ger, som al­le om­fat­ter seksu­el­le over­greb el­ler blu­fa­er­dig­heds­kra­en­kel­se mod min­dre­åri­ge pi­ger.

Før­ste gang var i 2012, da han først ved Ret­ten i Oden­se og si­den med en ska­er­pel­se i Østre Lands­ret blev idømt halvan­det års ube­tin­get fa­engsel for tre til­fa­el­de af sam­le­je med en pi­ge på 14 år samt blu­fa­er­dig­heds­kra­en­kel­se.

Han blev og­så fra­kendt ret­ten til at la­de børn un­der 18 år ta­ge op­hold hos sig, li­ge­som han ik­ke må

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.