Mi­li­ta­er­folk i be­stik­kel­ses­sag

BT - - NYHEDER -

KORRUPTION Fem mi­li­ta­ert an­sat­te ef­ter­for­skes af For­sva­rets Au­ditørkor­ps i Vi­borg for at ha­ve mod­ta­get be­stik­kel­se, forta­el­ler au­ditør Claus Ris­b­jerg. De fem skal fø­jes til li­sten over 27 nu­va­e­ren­de og tid­li­ge­re me­d­ar­bej­de­re i det of­fent­li­ge, som bag­mand­spo­li­ti­et tirs­dag sig­te­de og fo­re­tog ransag­nin­ger hos i en ko­or­di­ne­ret ak­tion.

Sa­gen er en ud­lø­ber af en tid­li­ge­re sag om be­stik­kel­se fra 2015.

Mi­li­ta­er­fol­ke­ne er som de øv­ri­ge sig­tet for at ha­ve mod­ta­get be­stik­kel­se i form af mo­bil­te­le­fo­ner, fjern­syn og it-ud­styr fra en pri­vat it-ud­by­der,

Au­ditø­ren øn­sker ik­ke at op­ly­se om de på­ga­el­den­des rang, men si­ger dog, at der er ta­le om ’et spa­end’.

De fem er sig­tet for at ha­ve mod­ta­get ga­ver til en va­er­di af mel­lem 4.000 kro­ner og knap 50.000 kro­ner, forta­el­ler han:

»De er mista­enkt for med uret­te at ha­ve mod­ta­get for­skel­li­ge ga­ver, pri­ma­ert elek­tro­nik. Det kan va­e­re mo­bil­te­le­fo­ner, iPads og fjern­syn.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.